Een nieuwe jas

De website heeft een nieuwe vormgeving gekregen, met dank aan Owen van Madhouse design (Radius College, ROC West-Brabant).

De nieuwe look maakt dat alle oude blogs verdwenen zijn, mijn portfolio opnieuw ingevuld wordt en ook de andere pagina’s nog aanpassing behoeven. De site is altijd gebruikt om blogs te plaatsen, die soms ook geplaatst werden op de site van Het Innovatienetwerk.

Het accent zal iets verschuiven. Mijn praktijk voor coaching en therapie, Mens in Verandering, heeft een eigen site waar ik berichten zal posten die daar mee te maken hebben. Deze site resteert dan voor andere zaken zoals kunst en bespiegeling

 

Comments: no replies

Join in: leave your comment